Latest update
2/13/2017
General
AVRORA Rysk Kulturell Centrum Create contactcard (vcf-file) for AVRORA Rysk Kulturell Centrum
Alexander Seluyanov 
Kvarstavägen 60
151 65 Södertälje
Telefon bostad: 073-690 50 23
Mobile: 073-690 50 23
Email: avrora-sweden@yandex.ru
Homepage: http;//avrora-sweden.webs.com
Homepage for AVRORA Rysk Kulturell Centrum
Contact
Alexandra Seluyanova Create contactcard (vcf-file) for Alexandra Seluyanova

 
Work:
Mobile: 073-690 50 23
Email: selal2006@yandex.ru
Other information
Founded
2011 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kultur,
Summary
Föreningen är religiöst och politiskt obunden och arbetar på ideell grund.
Föreningens syfte är att bilda grupper av rysktalande barn och ungdomar för att stimulera deras kulturella och sociala utveckling; anordna tematiska möten och föreläsningar om psykologi, pedagogik och litteratur; uppmuntra ett aktivt samarbete mellan alla kreativa och företagsamma människor som bryr sig om bevarandet av ryska språket; främja ryska kulturen för alla som är intresserade av ryska kulturen och språket.
AVRORA har till uppgift att:
främja det ryska språket och kultur i Sverige;
ge stöd för ungdomarna och deras föräldrar i form av pedagogiska och psykologiska föreläsningar, hjälp med skoluppgifter;
verka för ungdomens trivsel och trygghet;
utveckla ungdomens andliga och sociala färdigheter; en ökad medborgarfostran och ett större samhällsansvar;
erbjuda sina medlemmar attraktiv och lämplig fritidssysselsättning samt förståelse för internationella och humanitära strävanden
AVRORA främjar ett aktivt demokratiskt medborgarskap samt stärka och förkovra den rysk-svenska identiteten, kulturen och sammanhållningen. Föreningen strävar efter att stödja de rysktalande ungdomarnas självständighetsprocess och samla dem kring gemensamma kulturella strävanden.
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
Har du frågor eller synpunkter kontakta föreningsservice på tel 08-523 010 00.