Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
Som förening har du möjlighet att finnas med i kommunens föreningsregister. För att få den möjligheten behöver ni fylla i formuläret nedan och maila genom att trycka på knappen skicka nedan. Bifoga följande bilagor:

-föreningens stadgar

-senaste årsmötesprotokollet


Efter att man har blivit godkänd för föreningsregistret kommer Kultur- och fritidskontoret maila över inloggningsuppgifter till ordförande i föreningen. Föreningen har sedan möjlighet att logga in och ändra eller lägga till sina föreningsuppgifter. Man kan bl a ladda upp föreningens logga, fylla på mer info om föreningens verksamheter mm.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter
Medlemsuppgifter
Åldersgrupper
Adresser
Ordförande (Obligatoriskt registrering)
Vice Ordförande (Frivillig registrering)
Kassör (Obligatoriskt registrering)
Sekreterare (Obligatoriskt registrering)
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Har du frågor eller synpunkter kontakta föreningsservice på tel 08-523 010 00.