Har du frågor eller synpunkter kontakta föreningsservice på tel 08-523 010 00.