Present bookings for

Serbiska Kulturföreningen 12/10/2019 - 1/9/2020
12/12/2019 Booking number Time Activity Note Type
Stålhamraskolans gymn.sal 89152 19:00 - 20:00 Diverse bollsporter  Diverse bollsporter 
12/19/2019 Booking number Time Activity Note Type
Stålhamraskolans gymn.sal 89152 19:00 - 20:00 Diverse bollsporter  Diverse bollsporter 
Schemabokning

 - 
 
Order by
  

Har du frågor eller synpunkter kontakta föreningsservice på tel 08-523 010 00.