Wednesday 11/20/2019 
14:00-15:50Med klubba och Puck 
Thursday 11/21/2019 
14:00-15:50Utan klubba och Puck 
Friday 11/22/2019 
14:00-15:50Med klubba och Puck 
Saturday 11/23/2019 
13:30-15:50Med klubba och Puck 
Sunday 11/24/2019 
08:00-08:50Med klubba och Puck 
14:20-15:50Utan klubba och Puck 
Monday 11/25/2019 
14:00-15:50Med klubba och Puck