×
Information
Välkommen till vår föreningsbidragshanteringen
Information
Nu kan föreningar ansöka om bidrag via webben!
För att kunna göra ansökningar behöver föreningen ett användarnamn och lösenord. Kontakta föreningsservice, telefon 08-523 010 00 på Kultur- och fritidskontoret eller maila till forening@sodertalje.se om föreningen saknar andvändarnamn och lösenord.
Driftbidrag
Underlag för driftbidrag (2023)

Ansök senast: 31 december

Driftbidrag beviljas efter årlig prövning av nämnden och ett avtal skrivs: - Förening eller organisation som driver en för al...

Avtalsföreningar
Föreningar med barn & ungdomsverksamhet (2023)

Ansök senast: 31 december

Faktorer som ska vara vägledande är följande: - Antalet betalande medlemmar upp till 25 år och ...

Föreningar pers m. funktionsnedsättning (2023)

Ansök senast: 31 december

Faktorer som ska vara vägledande är följande: - Antalet medlemmar det innevarande årOmfattninge...

Sociala föreningar (2023)

Ansök senast: 31 december

Faktorer som ska vara vägledande är följande: - Antalet medlemmar under innevarande årOmfattningen av föreningens aktiviteter...

Övriga föreningar (2023)

Ansök senast: 31 december

Med ansökan ska följande dokument medfölja: - ÅrsmötesprotokollVerksamhetsberättelseEkonomisk berättelseRevisonsberättelseVe...

Etniska föreningar (2023)

Ansök senast: 31 december

Med ansökan ska följande dokument medfölja: - ÅrsmötesprotokollVerksamhetsberättelseEkonomisk berättelseRevisonsberättelseVe...

Kulturföreningar (2023)

Ansök senast: 31 december

Bidrag beviljas till: - Förening som har som ändamål att främja Södertäljes kulturliv - Med ansökan ska följande dokument med...

Kommundelsspecifika föreningar
Enhörna (2023)

Ansök senast: 31 december

Med ansökan ska följande dokument medfölja: - ÅrsmötesprotokollVerksamhetsberättelseEkonomisk berättelseRevisonsberättelseVe...

Hölö-Mörkö (2023)

Ansök senast: 31 december

Med ansökan ska följande dokument medfölja: - ÅrsmötesprotokollVerksamhetsberättelseEkonomisk berättelseRevisonsberättelseVe...

Järna (2023)

Ansök senast: 31 december

Med ansökan ska följande dokument medfölja: - ÅrsmötesprotokollVerksamhetsberättelseEkonomisk berättelseRevisonsberättelseVe...

Vårdinge-Mölnbo (2023)

Ansök senast: 31 december

Med ansökan ska följande dokument medfölja: - ÅrsmötesprotokollVerksamhetsberättelseEkonomisk berättelseRevisonsberättelseVe...

Pensionärsföreningar
Grund och medlemsbidrag (2023)

Ansök senast: 31 december

Bidrag beviljas till: - Pensionärsföreningar som har 20 medlemmar eller fler.Medlemsantalet beräknas på antalet medlemmar un...

Mötesplats för äldre
Underlag för bidrag (2023)

Ansök senast: 20 mars

Kriterier för att söka föreningsbidrag. - Inom socialkontoret finns i dag en frivillig samordnare som med frivilliga och före...

Studieförbunden
Cirkeltimmar (2023)

Ansök senast: 25 februari

Bidrag utgår för varje genomförd cirkeltimme. Varje genomförd cirkeltimme räknas som 1 timme - Med ansökan om bidrag ska följ...

Kulturverksamhet (2023)

Ansök senast: 25 februari

Bidrag utgår för varje genomförd kulturprogram. Varje genomförd kulturprogram räknas som 3 timmar - Med ansökan om bidrag s...

Övrig folkbildning (2023)

Ansök senast: 25 februari

Bidrag utgår för övrig folkbildning, varje genomförd cirkeltimme räknas om till 1/2 timme - Med ansökan om bidrag ska följand...

Övrig folkbildning för personer med funk (2023)

Ansök senast: 25 februari

Bidrag utgår för övrig folkbildning för personer med funtionsnedsättning,varje genomförd cirkel...

Cirkeltimmar för personer med funktionsn (2023)

Ansök senast: 25 februari

Bidrag utgår för varje genomförd cirkeltimme för personer med funktionsnedsättning, varje cirke...

Verksamhet för personer med funktionsned (2023)

Ansök senast: 25 februari

Bidrag utgår för studiecirkelverksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning inom LSS ...

Arrangemang & projektbidrag
Underlag för arrangemang & projektbidrag (2023)

Ansök senast: Kan sökas under hela året

Arrangemangsbidrag är avsett att stödja föreningar i Södertälje Kommun. Med arrangemang menas e...