×
Information

Välkommen till vår föreningsbidragshanteringen

Information
Nu kan föreningar ansöka om bidrag via webben!
För att kunna göra ansökningar behöver föreningen ett användarnamn och lösenord. Kontakta föreningsservice, telefon 08-523 010 00 på Kultur- och fritidskontoret eller maila till forening@sodertalje.se om föreningen saknar andvändarnamn och lösenord.
Idrottsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Funktionärsbidrag (2019) 
25 augusti
Aktivitetsbidrag hösten 2018 (2019) 
25 februari
Aktivitetsbidrag våren 2019 (2019) 
25 augusti
Driftbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Underlag för driftbidrag (2019) 
25 augusti
Avtalsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Föreningar med barn & ungdomsverksamhet (2019) 
25 augusti
Kulturföreningar (2019) 
25 augusti
Föreningar pers m. funktionsnedsättning (2019) 
25 augusti
Sociala föreningar (2019) 
25 augusti
Kulturföreningar med programverks (2019) 
25 augusti
Övriga föreningar (2019) 
25 augusti
Kommundelsspecifika föreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Enhörna (2019) 
25 augusti
Hölö-Mörkö (2019) 
25 augusti
Järna (2019) 
25 augusti
Vårdinge-Mölnbo (2019) 
25 augusti
Pensionärsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Grund och medlemsbidrag (2019) 
25 augusti
Mötesplats för äldre
 
Ansökan senast
Ansökan
Underlag för bidrag (2019) 
 
Studieförbunden
 
Ansökan senast
Ansökan
Cirkeltimmar (2019) 
31 januari
Kulturverksamhet (2019) 
31 januari
Övrig folkbildning (2019) 
31 januari
Övrig folkbildning för personer med funk (2019) 
31 januari
Cirkeltimmar för personer med funktionsn (2019) 
31 januari
Verksamhet för personer med funktionsned (2019) 
31 januari
Arrangemang & projektbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Underlag för arrangemang & projektbidrag (2019) 
Kan sökas under hela året
Socialnämnden Verksamhetsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Underlag för verksamhetsbidrag (2019) 
25 januari