×
Information
Välkommen till vår föreningsbidragshanteringen
Information
Nu kan föreningar ansöka om bidrag via webben!
För att kunna göra ansökningar behöver föreningen ett användarnamn och lösenord. Kontakta föreningsservice, telefon 08-523 010 00 på Kultur- och fritidskontoret eller maila till forening@sodertalje.se om föreningen saknar andvändarnamn och lösenord.
Arrangemang & projektbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Underlag för arrangemang & projektbidrag (2019) 
Kan sökas under hela året
Idrottsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Funktionärsbidrag (2020) 
25 februari
Driftbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Underlag för driftbidrag (2020) 
31 december
Avtalsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Föreningar med barn & ungdomsverksamhet (2020) 
31 december
Kulturföreningar (2020) 
31 december
Föreningar pers m. funktionsnedsättning (2020) 
31 december
Sociala föreningar (2020) 
31 december
Kulturföreningar med programverks (2020) 
31 december
Övriga föreningar (2020) 
31 december
Kommundelsspecifika föreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Enhörna (2020) 
31 december
Hölö-Mörkö (2020) 
31 december
Järna (2020) 
31 december
Vårdinge-Mölnbo (2020) 
31 december
Pensionärsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Grund och medlemsbidrag (2020) 
31 december
Mötesplats för äldre
 
Ansökan senast
Ansökan
Underlag för bidrag (2020) 
31 december
Studieförbunden
 
Ansökan senast
Ansökan
Cirkeltimmar (2020) 
31 januari
Kulturverksamhet (2020) 
31 januari
Övrig folkbildning (2020) 
31 januari
Övrig folkbildning för personer med funk (2020) 
31 januari
Cirkeltimmar för personer med funktionsn (2020) 
31 januari
Verksamhet för personer med funktionsned (2020) 
31 januari
Socialnämnden Verksamhetsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Underlag för verksamhetsbidrag (2020) 
25 januari