Underlag för bidrag (2023)

Mötesplats för äldre


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Ekonomisk berättelse, Årsmötesprotokoll, Verksamhetsplan, Stadgar endast för nya föreningar eller vid förändringar

Kriterier för att söka föreningsbidrag.
Inom socialkontoret finns i dag en frivillig samordnare som med frivilliga och föreningslivet organiserat mötesplatser för äldre. På mötesplatserna strävar man efter att stimulera och aktivera besökarna och därmed bidra till att höja livskvaliteten och välbefinnandet.
Verksamheterna utformas tillsammans med besökarna. Verksamheten genomförs idag av frivilliga ute på mötesplatserna.
I Södertälje kommuns Mål och budget för 2017 gavs kultur och fritidskontoret i uppdrag att fortsätta utveckla mötesplatser för äldre genom stimulansbidrag till föreningslivet. Kontorets uppdrag var då att ta fram kriterier för bedömning av bidrag till föreningarna för ändamålet.
För år 2019 kommer det avsättas 700 tkr för att utvecklar befintliga och nya mötesplatser.

Ur Mål och budget 2017:

Kriterier för att söka bidrag
Kriterier som ska beaktas vid bidragsgivning för mötesplatser för äldre.
1. Tillgängligt för kommunens medborgare
2. Bidra/ge livskvalité
3. Stärka hälsan/ge friskvård
4. Social stimulans och gemenskap
5. Antal aktiviteter i veckan och gruppens/aktivitetens deltagarantal
6. Stimulera goda matvanor
7. Finns möjlighet till fika/förtäring till självkostnadspris
8. Det finns värd alltid på plats och att aktiviteter är ledarledda.
9. Definiera vilken grupp verksamheten vänder sig till

Fyll i följande e-blankett. Behöver ni komplettera så kan ni göra det på e-blanketten.
För att ansökan skall vara komplett måste du fylla i alla uppgifter som efterfrågas. Detta beräknas ta cirka 15-20 minuter. En noggrann förberedelse underlättar ifyllandet och innehållet i ansökan. För mer information om ansökningsprocess, villkor och kriterier, besök www.sodertalje.se. När du har skickat in din ansökan kommer du få en bekräftelse via den e-post som du har angett. https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/45

Susanne Bergström Sara Rautio
Föreningskoordinator Föreningskonsulent
Tel: 08-523 010 94 08-523 06750
forening@sodertalje.se forening@sodertalje.se

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in