Underlag för arrangemang & projektbidrag (2023)

Arrangemang & projektbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsplan, Övriga handlingar

Arrangemangsbidrag är avsett att stödja föreningar i Södertälje Kommun. Med arrangemang menas ett arrangemang med planering och marknadsföring som når en bred allmänhet, genomförs på en offentlig plats och genomförs under aktuellt kalenderår. För bidrag till idrottsevenemang krävs att arrangemanget befinner sig på SM-nivå eller högre och ska vara utöver den ordinarie verksamheten.

Projektbidrag är avsett att stödja föreningar i Södertälje Kommun. Med projekt menas en större aktivitet utöver den ordinarie verksamheten och med klart syfte och mätbara mål.

 • Bidrag kan sökas av föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister
 • Ansökan ska vara inkommen senast 30 dagar före arrangemangets start

 • Ni ansöker via denna länk: Länk
 • Mer information om tillvägagångssättet hittar ni högst upp på blanketten
 • Det ska tydligt framgå i all utåtriktad information om ett arrangemang/projekt får bidrag av Södertälje Kommun
  Bidrag beviljas ej.
 • Om ansökan inte är komplett
 • För arrangemang eller projekt som arrangeras av eller för företag eller som sker på uppdrag av företag
 • Arrangemang eller projekt som ingår i den ordinarie verksamheten tex cuper, turneringar, valborgsmässofirandet, utställningar m.m
 • För arrangemang eller projekt där föreningens syfte är att gå med vinst
 • För fester
 • Utbetalning av bidrag sker i samband med beviljandet
 • Redovisningsblankett finns på Södertälje Kommuns hemsida som e-blankett
 • Om inte begärda redovisningen inkommit inom 90 dagar efter arrangemanget eller projektet är avslutat blir föreningen/organisationen återbetalningsskyldig

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in